onsdag 22. april 2015

Den ubarmhjertige biolog


"Sjiraffens hals" av Judith Schalansky


Med sine vakre bøker og særegne fortellerstemme innehar den DDR-fødte forfatteren og formgiveren Judith Schalansky (f. 1980 -) en sentral posisjon innenfor nyere tysk samtidslitteratur. Både hennes «Atlas over fjerne øyer» (2009, utgitt på norsk 2012) og «Sjiraffens hals» (2011, utgitt på norsk 2013) har vekket kollektiv begeistring blant lesere og anmeldere. Jeg har lenge hatt Schalansky på leselisten min, og nå ble det endelig tid til å fordype meg i en av bøkene hennes. Jeg valgte meg romanen «Sjiraffens hals» som i 2011 ble nominert inn på langlisten til Den tyske bokprisen. En slik nominasjon pleier å borge for den litterære kvaliteten, og jeg ble ikke skuffet. Schalanskys roman viste seg å være en helt spesiell og original leseopplevelse.

Darwin og DDR

Handlingen i boka utspiller seg i vår nåtid, i en liten by i det tidligere Øst-Tyskland. Her bor romanens hovedperson, den eldre biologilærerinnen Inge Lohmark sammen med mannen sin. Lohmark har en sterk kjærlighet til naturen, men ikke til skog og fjell som kanskje er det de fleste av oss forbinder med natur. Hun finner snarere en egen skjønnhet og forklaringskraft i Darwins prinsipper om naturlig utvelgelse og evolusjon. Denne troen på naturens ufeilbarlige lovmessighet gjennomsyrer alle deler av livet hennes. Ikke minst preger dette forholdet hun har til egen familie, kollegaene sine og til elevene hun underviser.

Inge Lohmark har et svært deterministisk menneskesyn der ingen er mer enn det biologien har gitt dem av egenskaper – eller mangel på sådanne. Noen er altså født med evner som kan utvikles videre, mens de fleste, i følge Inge Lohmark, er født uten et slikt forbedringspotensial. For henne kan den brutale rangordning vi finner i naturen enkelt overføres til det menneskelige fellesskapet. I hennes verden er det i bunn og grunn lite som skiller menneskene fra dyrene når det gjelder den sterkestes rett i kampen for å overleve.

I begynnelsen får hovedpersonens kynisme meg til å trekke på smilebåndene, i det jeg tolker betraktningene hennes som satire. Etter hvert blir det stadig vanskeligere å se det humoristiske i observasjonene. Det jeg først oppfatter som mørk humor endrer raskt karakter, og jeg leser videre med en stadig voksende følelse av uro.

Kvinne på randen

For «Sjiraffens hals» er en mørk og svært foruroligende historie om en kvinne som fullstendig mangler evnen og viljen til å vise empati ovenfor sine medmennesker. Å ikke klare å leve seg inn i andres følelser passer svært dårlig med yrket hun har som lærer. Den kjølige væremåten hennes påvirker også familielivet. Datteren har emigrert til USA og har ingen planer om å vende tilbake til hjemstedet. Kontakten mellom de to er minimal, og hva sier det om forholdet dem imellom når datteren kun i en kort e-post annonserer at hun har giftet seg?

I løpet av romanen går jeg gjennom en rekke følelser når det gjelder Inge Lohmark. I begynnelsen syntes jeg synd på henne; Den eldre lærerinnen fremstår som en svært ensom person som ikke klarer å knytte emosjonelle bånd til noen rundt seg, ikke engang til sin egen familie. Men med sitt deterministiske menneskesyn fremstår hovedpersonen som veldig ekstrem. Det blir stadig vanskeligere å føle sympati for henne. Samtidig hun vekker en nysgjerrighet i meg som leser etter å få vite mer om hva som driver henne.

For det er lett å bli oppslukt av Inge Lohmarks måte å se verden på. Romanteksten består i hovedsak av indre monologer. Gjennom disse gir hun leseren en innføring i hvordan naturens regelmessigheter, systemer og kategorisering kan overføres på mennesker. I det boka når et slags klimaks rykkes vi lesere ut av suggesjonen som forfatteren har skapt, og vi ser på det som har skjedd med forferdelse - og med en ny distanse. For er det ikke slik at det som faktisk skiller oss menneskene fra dyrene er evnen vår til å vise empati, og at vi har et felles normativt sett av regler for hva som er rett og galt? Det er i alle fall det jeg i min naivitet gjerne vil tro. Forakten og likegyldigheten som Lohmark fremviser i møte med familien, kollegaer og elever strider på sin side mot en slik forestilling.

En omvendt dannelsesroman

Schalansky har valgt å gi romanen sin undertittelen «En dannelsesroman» (tysk: Bildungsroman), en betegnelse som i dette tilfellet må tolkes ironisk. Tradisjonelt er dannelsesromanen en roman der hovedpersonen i løpet av historien gjennomgår en personlig utvikling. Gjennom prøvelser og motgang oppnår han/hun en form for erkjennelse – altså «dannelse.» Det finner mange eksempler på litterære skikkelser som faller inn under denne sjangerkategorien, som for eksempel Goethes Wilhelm Meister («Wilhelm Meisters læreår»), Dickens’ Pip («Great Expectations») og Twains Huck Finn («The Adventures of Tom Sawyer» / «The Adventures of Huckleberry Finn»).

I en dannelsesroman følger vi altså protagonisten på dennes vei til økt innsikt og modning. Ingenting av dette lar seg overføre til tilfellet Inge Lohmark. I løpet av romanen ser vi ingen tegn til endring hos henne, ingen innsikt og ingen vilje til utvikling. Bare mot slutten av boka ser vi et lite avvik fra hennes vanlige handlingsmønster i det hun plutselig blir oppmerksom på klassens mobbeoffer. Men om interessen for denne eleven ville ha fremtvunget en reell forandring hos Lohmark, får vi lesere aldri vite.

Anmelderen i den tyske avisen Frankfurter Allgemeine har kalt «Sjiraffens hals» for en «omvendt dannelsesroman,» noe som etter min mening oppsummerer Shalanskys bok på en god måte. Ved å snu kjente sjangerkarakteristika på hodet blir romanpersonens manglende evne til forandring tydeliggjort og forsterket. Forfatteren viser med mange eksempler hvordan Lohmark på grunn av sitt spesielle menneskesyn ødelegger alle personlige relasjoner. Hun svikter også som lærer når hun betrakter elevene som enten «lovende» eller «håpløse» tilfeller. Nettopp ved å projisere sitt menneskesyn over på elevene tar hun fra dem muligheten til å utvikle og endre seg. Slik sett kan man si at Inge Lohmarks mislykkede dannelsesprosjekt bærer i seg en dobbelt tragedie, både hennes egen og elevenes.

Vakker bok – god oversettelse

Schalanskys roman er et flott stykke arbeid som virkelig rørte ved noe i meg. Det er en velskrevet og finurlig anlagt roman som manet frem et ubehag det tok tid å riste av seg etter at lesingen var avsluttet.

I tillegg til bokas innholdsmessige kvaliteter synes jeg at dens særegne utseende også er verdt å fremheve. Romanen har ikke det tradisjonelle, glansede smussomslaget som vi finner på så mange andre bøker. I stedet har den innbundne for- og baksiden en grovkornet tekstur som føles som gammeldags strietapet. Selve teksten er trykket på godt, tykt papir, og boka er også illustrert med en rekke vakre trykk. Disse trykkene skaper på den ene siden et element av ro i lesningen, noe å hvile øynene på. På den annen side lar bildene oss se naturen gjennom hovedpersonens blikk. Naturen kan være både vakker og brutal på samme tid. Judith Schalansky har studert kunsthistorie, grafisk design og typografi i Berlin, og har selv illustrert, formgitt og typografert romanen. I 2012 ble «Sjiraffens hals» kåret til årets vakreste bok av Stiftung Buchkunst.

Jeg vil også trekke frem den gode norske oversettelsen av boka. Det er Elisabeth B. Halvorsen som stilsikkert har oversatt Schalanskys roman fra tysk.

søndag 12. april 2015

Vestfronten for nybegynnereSiste nytt fra Vestfronten.
En reise i sporene etter første verdenskrig.

Med Synnøve Veinan Helleruds dokumentarbok «Siste nytt fra Vestfronten» (utgitt 2014) har jeg offisielt gjenopptatt fjorårets havarerte leseprosjekt; å lese skjønnlitteratur og sakprosa som på en eller annen måte omhandler temaet første verdenskrig. Dessverre inspirerte nesten ingen av bøkene jeg valgte meg i fjor til videre lesning, og prosjektet stoppet opp. I februar i år kom jeg så over romanen «Krig og terpentin» av belgiske Stefan Hertmans (se omtale), hvor mye av handlingen foregår i krigsårene 1914-1918. Jeg oppdaget, noe overrasket, at jeg ikke var helt ferdig med «The Great War» likevel.

«Siste nytt fra Vestfronten» er en av flere norske sakprosabøker som i fjor ble utgitt i anledning hundreårsmarkering for krigens begynnelse. Tittelen på boka var det første som fanget meg. Den henspiller selvfølgelig på den kanskje mest kjente skildringen av første verdenskrig, Erich Maria Remarques roman «Intet nytt fra Vestfronten.» Og det er Vestfronten som også står i fokus hos Hellerud. Det er nemlig umulig å snakke eller skrive om første verdenskrig uten at skyttergravskrigene på Vestfronten nevnes i samme åndedrag. Millioner av soldater ble drept, lemlestet og traumatisert langs den fastlåste frontlinen, og selv i dag ser man fortsatt tydelige spor etter krigen i dette området.

I arbeidet med boka har forfatteren reist langs hele den sytti-åtti mil lange fronten, fra Belgias nordsjøkyst via Nord-Frankrike, Tyskland og nesten helt til den sveitsiske grensen. Hellerud har oppsøkt steder som har hatt betydning for krigen, steder som Ypres, Somme, Verdun og mange flere. I boka setter hun disse stedene inn i en historisk kontekst; hun forteller hva som foregikk her og hvilken betydning utfallet av kampene i området hadde for krigens videre forløp. Forfatteren har valgt å fortelle historiene fra Vestfronten fra ulike perspektiver. Noen ganger følger man begivenhetene fra et overordnet ståsted. Da er det de stridende stormaktenes strategier, seire og tap som listes opp. Andre ganger følger vi skjebnene til enkeltmennesker og soldater, uavhengig av nasjonalitet. Samlet gir de ulike perspektivene oss en god beskrivelse av som foregikk på Vestfonten i krigsårene.

Helleruds bok er også en personlig fortelling om forfatterens egne reiser i dette området. Hun har oppsøkt krigskirkegårder, minnesmerker, museer og skyttergraver langs hele frontlinjen og forteller om det som møter henne der. Hun beskriver landskapet, menneskene og minnene om krigen som fortsatt holdes i hevd. I så måte kan boka nærmest leses som en guidebok til Vestfronten. De som kunne tenke seg å ta turen hit, uavhengig om det er som slagmarksturist eller pilgrimsreisende, får i alla fall mange gode tips til hva man bør få med seg av historiske stedet og hvorfor. Jeg synes forfatteren har funnet en god balansen mellom det å formidle personlige opplevelser og og det å formidle historiske fakta. Vestfronten og det som skjedde der forblir det sentrale gjennom hele boka.

Alt i alt synes jeg «Siste nytt fra Vestfronten» gir en god innføring i hva som utspilte seg på Vestfronten under første verdenskrig. Dette er nok en bok som fungerer best når leseren ikke har så mye forhåndskunnskap om emnet, slik som i mitt tilfelle. Noe jeg satte pris på med boka er at den var veldig lettlest. Hellerud formidler historien med et nøkternt spåk, uten alt for mange blodige detaljer. Det jeg kanskje likte best med denne boka er hvordan forfatteren klarer å binde nåtid og fortid sammen ved å la stemmer fra dengang og nå komme til orde. Første verdenskrig har en særstilling i europeisk historiefortelling, og forfatteren lykkes godt med å vise hvordan krigen påvirket hele det senere historieforløpet i Europa.

Detaljer fra krigsminnesmerker, London (Egne bilder)

tirsdag 24. mars 2015

The One From the Other av Philip Kerr

 

 (Bernie Günther novel #4)

«All clients are liars» - Gammelt Bernie Günther-ordtak

Jeg har tatt påsken litt på forskudd sjangermessig og har nettopp avsluttet Philip Kerrs krimroman «The One From the Other» (2006). Dette er den fjerde av i alt ti bøker med den tyske privatdetektiven Bernie Günther i hovedrollen, en romankarakter jeg får stadig større sans for. Jeg har også latt meg fange av den historiske settingen som Kerrs romaner utspiller seg i. Handlingen i de tre første bøkene (triologien «Marsfioler», «Den bleke forbryter» og «Et tysk rekviem») er i hovedsak lagt til Berlin i årene rett før og rett etter andre verdenskrig. Med bok fire ser det derimot ut til at vår mann har forlatt den tyske hovedstaden for godt. «The One From the Other» varsler i alle fall et dramatisk sceneskifte for Günther, som det skal bli spennende å følge videre i de neste romanene.

Da tredjeboka «Et tysk rekviem» sluttet var Günther fortsatt uvitende om at russernes Berlinblokade (1948-49) var nært forestående og at han og kona aldri skulle vende tilbake til Berlin sammen. I stedet slo ekteparet seg ned sør i Tyskland hvor Günthers svigefar drev hotell. Nå, ett år senere, rammer tragedien; I løpet av kort tid dør både kona og svigerfaren. Günther bestemmer seg for å ta opp igjen arbeidet som detektiv. Hans spesialfelt er fortsatt å spore opp savnede personer. Men mens det før krigen hovedsakelig var familiene til jøder og regimekritikere som stod på kundelisten, virker det som om stadig flere av klientene nå har bånd til nazistene.

Dette danner også utgangspunktet for handlingen i denne boka: Günther blir oppsøkt av en vakker kvinne som ønsker å finne ut om mannen hun er gift med fortsatt er i live. Ektemannen er en etterlyst naziforbryter som sist ble sett i 1946. Nå ønsker kvinnen å gifte seg på nytt, og fordi hun er katolikk vil hun få bekreftet at ektemannen virkelig er død. Det hele ser ut til å være en enkel sak for Günther, men oppdraget skal vise seg å få fatale følger for vår detektivvenn. Han fanges inn i et djevelsk spill hvor ingen ser ut til å være det de utgir seg for. Stikkordene er dobbeltgjengeri, nazi-leger på flukt, gamle SS-kamerater med emigrasjonsplaner og israelske likvideringsgrupper. Til slutt er det bare Günthers tanker om hevn som holder ham gående.

I kjent stil baserer Kerrs krimromaner seg på virkelige hendelser og personer, og også denne romanen er et eksempel på at virkeligheten svært ofte overgår fantasien. Jeg likte «The One From the Other» veldig godt som ren spenningslitteratur, men forfatteren bruker vel mye tid i starten på få de viktigste personene og hendelsene på plass. Men når premissene for den videre handlingen er satt, så tar historien seg betraktelig opp. Da er det bare å holde på hatten og bli med Günther på jakt etter krigsforbrytere, dobbeltagenter - og hevn.

Les min omtale av «Marsfioler» (Bernie Günther #1) her.

Les min omtale av Berlin Noir-triologien (Bernie Günther #1-3) her.

fredag 13. mars 2015

Søttiåtte tyske boktips


Tyskspråklig litteratur på 1001-listen

Det flotte oppslagsverket "1001 bøker du må lese før du dør" byr på et vell av gode lesetips. De siste årene har jeg brukt boka aktivt for å bli nærmere kjent med både klassikerne og ukjente perler. En av tankene bak bloggen min er at den skal speile interessen jeg har for tysk litteratur. At noen av de mest innflytelsesrike forfatterne i verdenslitteraturen kommer fra det tyske språkområdet er jo ingen hemmelighet. Jeg fikk derfor lyst til å se nærmere på hvilke tyskspråklige forfattere som faktisk er representert på 1001-listen. 

Jeg har altså plukket ut alle verk av tyskspråklige fortfattere som står oppført på 1001-listen og satt dem inn i en egen oversikt. Og jeg må si at det er mange godbiter her! Du finner både velkjente klassikere - som "Buddenbrooks", "Intet nytt fra vestfronten" og "Blikktrommen" - og mer «obskure» titler som nok i større grad er representanter for en bestemt litterær periode. Takket være et tilbakelagt tysk-studium har jeg lest en god del av bøkene på listen. Grass’ "Blikktrommen" og Roths "Radetzkymarsch" er to store favoritter. Men mange bøker gjenstår på listen. Peter Handke, Hermann Hesse og W.G. Sebald er noen av de forfatterene jeg ennå ikke har lest noe av.

De fleste av bøkene på den tyske listen er oversatt til norsk. Ikke alle norsk oversettelser er i ordinært salg lenger men bøkene kan alternativt lånes på biblioteket eller leses via nasjonalbibliotekets digitale samling: www.bokhylla.no. Flere av de eldre romanene kan også lastes ned som gratis e-bok via Amazon i engelsk utgave. Bøkene har gjerne ulike titler avhengig av oversettelsen, og jeg har valgt å oppgi boktitlene både på norsk/engelsk/tysk (der dette er relevant). Hele 1001-listen finner du her.

Har du noen tyske favoritter fra denne listen?

Adalbert Stifter (1805-1868) :
♥ Indian Summer (1857) / Der Nachsommer

Alfred Döblin (1878-1957) :
♥ Berlin Alexanderplatz (1929)

Arno Geiger (1968-)
Vinner av Den tyske bokprisen 2005:
♥ Vi har det bra (2005) / We are doing fine / Es geht uns gut

Arthur Schnitzler (1862-1931) :
♥ Løytnant Gustl (1900) / Lieutenant Gustl / Leutnant Gustl
 
Bernhard Schlink (1944-) :
♥ Høytleseren (1995) / The Reader / Der Vorleser
 
Bertolt Brecht (1898-1956)
:
♥ Threepenny Novel (1928) / Die Dreigroschenoper
 
Botho Strauss (1944-)
:
♥ Den unge mann (1984) / The Young Man / Der junge Mann

Christa Wolf (1929-2011)
:
♥ The Quest for Christa T. (1968) / Nachdenken über Christa T.
♥ Barndomsmønstre (1976) / Patterns of Childhood / Kindheitsmuster

Christoph Ransmayr (1954-) :
♥ Den siste verden (1988) / The last world / Die letzte Welt

Daniel Kehlmann (1975-)
:
♥ Oppmålingen av verden (2005) / Measuring the world / Die Vermessung der Welt
LES MIN OMTALE HER

Daniel P. Schreber (1842-1911)
:
♥ En nervepasients minner (1903) / Memoirs of My Nervous Illness / Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken

E. T. A. Hoffmann (1776-1822)
:
♥ Katten Murrs livsanskuelser (1819-21) / The Life and Opinions of the Tomcat Murr / Lebens-Ansichten des Katers Murr

Erich Maria Remarque (1898-1970)
:
♥ Intet nytt fra vestfronten (1929) / All quiet on the western front / ImWesten nicht neues

Ernst Jünger (1895-1998)
:
♥ I stålstormer (1920) / Storm of Steel / In Stahlgewittern
♥ Glassbiene (1957) / Gläserne Bienen

Frank Schätzing (1957-)
:
♥ Svermen (2004) / The Swarm Suite / Der Schwarm

Friedrich Dürrenmatt (1921-1990)
:
♥ Dommeren og hans bøddel (1950) / The judge and his hangman / Der Richter und sein Henker
LES MIN OMTALE HER

Friedrich Hölderlin (1797-1843) :
♥ Hyperion (1797-99)

Gert Hofmann (1931-1993)
:
♥ De blindes fall (1985) / The Parable of the Blind / Der Blindensturz

Gottfried Keller (1819-1890)
:
♥ Den grønne Heinrich (1855) / Green Henry / Der Grüne Heinrich

Günter Grass (1927-)
Nobelprisvinner i litteratur 1999:
♥ Blikktrommen (1959) / Der Blechtrommel / The Tin Drum
♥ Katt og mus (1961) / Cat and mouse / Katz und Maus
♥ Hundeår (1963) / Dog years /Hundejahre

Hans von Grimmelshausen (1621-1676)
:
♥ Den eventyrlige Simplicissimus (1699) / The Adventurous Simplicissimus / Der abenteuerliche Simplicissimus

Heinrich Böll (1917-1985)
Nobelprisvinner i litteratur 1972:
♥ Biljard klokken halv ti (1959) / Billiards at Half-Past Nine / Billard um halb zehn
♥ Gruppebilde med dame (1971) / Group Portrait with Lady / Gruppenbild mit Dame
♥ Katharina Blums tapte ære (1974) / The Lost Honor of Katharina Blum / Die verlorene Ehre der Katharina Blum
♥ The Safety Net (1979) / Fürsorgliche Belagerung

Heinrich Mann (1871-1950)
:
♥ Den blå engel (1904) / The blue angel / Professor Unrat

Heinrich von Kleist (1777-1811)
:
♥ Michael Kohlhaas (1810)

Hermann Broch (1886-1950)
:
♥ Vergils død (1945) / Death of Virgil / Der Tod des Vergil
♥ De skyldløse (1950) / The Guiltless / Die Schuldlosen

Hermann Hesse (1877-1962)
:
Nobelprisvinner i litteratur 1946
♥ Rosshalde (1914)
♥ Siddharta (1922)
♥ Steppeulven (1927) / Steppenwolf / Der Steppenwolf
♥ Glassperlespillet (1943) / The Glass Bead Game / Das Glasperlenspiel

Ingeborg Bachmann (1926-1973)
:
♥ Malina (1971)

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
:
♥ Unge Werthers lidelser (1774) / The Sorrows of Young Werther / Die Leiden des jungen Werther
♥ Wilhelm Meisters læreår (1795/96) / Wilhelm Meister's Apprenticeship / Wilhelm Meisters Lehrjahre
♥ Valgslektskapene (1809) / Elective Affinities / Die Wahlverwandtschaften

Joseph Roth (1894-1939)
:
♥ Radetzskymarsjen (1932) / Radetzkymarch / Radetzkymarsch
LES MIN OMTALE HER

Joseph von Eichendorff (1788-1857)
:
♥ En døgenikt (1826) / Life of a Good-for-Nothing / Aus dem Leben eines Taugenichts

Jurek Becker (1937-1997)
:
♥ Jakob løgneren (1969) / Jacob the liar / Jakob der Lügner

Karl Kraus
(1874-1936) :
♥ The Last Days of Humanity (1915-22) / Die letzten Tage der Menschheit

Novalis (1772-1801)
:
♥ Heinrich von Ofterdingen (1802)

Max Frisch (1911-1991)
:
♥ Jeg er ikke Stiller (1954) / I’m not Stiller / Stiller
♥ Homo Faber (1957)

Patrick Süskind (1949-)
:
♥ Parfymen (1985) / Perfume / Das Parfum
♥ Duen (1987) / Die Taube

Peter Handke (1942-)
:
♥ Den kjevhendte kvinnen (1976) / Left Handed Woman / Die linkshändige Frau
♥ En forfatters ettermiddag (1987) / Afternoon of a Writer / Nachmittag eines Schriftstellers
♥ Målmannens angst ved straffesparkmerket (1970) / Goalie’s Anxiety at the Penalty Kick / Die Angst des Tormanns beim Elfmeter

Rainer Maria Rilke (1875-1926) :
♥ Malte Laurids Brigges opptegnelser (1910) / The Notebooks of Malte Laurids Brigge / Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge

Robert Musil (1880-1946)
:
♥ Unge Törless (1906) / The Confusions of Young Törles / Die Verwirrungen des Zöglings Törleß
♥ Mannen uten egenskaper (1930-32) / The Man Without Qualities / Der Mann ohne Eigenschaften

Siegfried Lenz (1926-2014)
:
♥ Tysktime (1968) / The German Lesson / Deutschstunde

Stefan Zweig
(1881-1942) :
♥ Amok (1922) / Amok and other Stories / Der Amokläufer
♥ Sjakknovelle (1941/43) / Chess / Schachnovelle

Theodor Fontane (1819-1898)
:
♥ Effi Briest (1894-95)
♥ Der Stechlin (1895-97)

Thomas Bernhard (1931-1989)
:
♥ Correction (1975) / Korrektur
♥ Ja (1978) / Yes / Ja
♥ Wittgensteins nevø (1982) / Wittgenstein's Nephew / Wittgensteins neffe
LES MIN OMTALE HER
♥ Betong (1982) / Concrete / Beton
♥ Gamle mestere (1985) / Old Masters / Alte Meister
♥ Utslettelse (1986) / Extinction / Auslöschung.
♥ Gamle mestere (1985) / Old Masters / Alte Meister

Thomas Mann (1875-1955)
:
Nobelprisvinner i litteratur 1929:
♥ Buddenbrooks (1901)
♥ Trolldomsfjellet (1924) / The Magic Mountain / Der Zauberberg
♥ Josef og brødrene hans (1933-43) / Joseph and His Brothers / Joseph und seine Brüder
♥ Doktor Faustus (1947) / Doctor Faustus

Uwe Timm (1940-)
:
♥ The Invention of Curried Sausage (1993) / Die Entdeckung der Currywurst

W. G. Sebald (1944-2001)
:
♥ Vertigo (1990) / Schwindel, Gefühle
♥ De utvandrede (1992) / The Emigrants / Die Ausgewanderten
♥ Saturns ringer (1995) / The Rings of Saturn / Die Ringe des Saturn
♥ Austerlitz (2001)