tirsdag 29. mai 2012

Mindet av Vibeke Grønfeldt


Vibeke Grønfeldt ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris for romanen "Livliner" i 2012. I forbindelse med nominasjonen leste jeg en anmeldelse av boka i Aftenposten, og den anmeldelsen gjorde meg veldig nysgjerrig på forfatteren. Anmelderen likte nemlig "Livliner" godt men syntes det var vanskelig å gi den en fullgod omtale. Boka er den siste av til sammen fire bøker i en serie, og anmelderen hadde ikke lest de andre romanene i kvartetten før han skrev omtalen.  Etter å ha irritert meg litt over anmelderens noe lettvinte måte å omgå problemet med de uleste bøkene på, fant jeg ut at jeg rett og slett fikk lese den første boka i serien selv.

Mindet av Vibeke Grønfeldt er altså den første boken i en serie på fire romaner om Agate som vokser opp på en dansk sleksgård på begynnelsen av 1900-tallet. Her vokser hun opp sammen med foreldrene, morfaren, storesøsken og etterhvert også småsøsken. I tillegg bor det flere tjenestefolk på gården. I denne romanen følger vi Agate fra hun blir født og fram til hun blir konfirmert.

Gjennom korte kapitler gir forfatteren oss et innblikk i hvordan livet artet seg for danske bønder tidlig i det forrige århundre. Selv om Agates familie kommer fra en gård som kaster godt av seg er bondeyrket et hardt liv. Man var helt avhengig av manuell arbeidskraft når det gjaldt vedlikeholdet av gården, arbeidet med dyrene og med avlingene. Selv om de første automobilene dukket opp i byen på den tiden, var det lenge igjen til de tekniske fremskrittene nådde landsbygda .

Agate er en viljesterk jente som drømmer om egen gård når hun blir voksen. Hun er en bestemt og hardtarbeidende jente som vet mye om gårdsdriften. Gjennom Agates øyne får leseren et realistisk innblikk i livet på gården. I boka er det er mange og detaljerte beskrivelser av de daglige pliktene, men vi er også vitne til hendelser som dåp, bryllup og begravelser. Det er både lyse og mørke sider ved denne tilværelsen. Bak alle dager med solskinn lurer også døden.

Jeg blir ikke så godt kjent med hovedpersonen Agate i denne boka, og jeg tror heller ikke det er forfatterens hensikt. Agates funksjon i boka er å speile samfunnet hun vokser opp i og menneskene som lever omkring henne. Forfatteren bruker Agate til å skildre omgivelsene og personene som hovedpersonen vokser opp med. Selv om hovedpersonen bare et barn i denne boka, har hun på mange måter en voksen stemme. Hun er svært lojal mot sin egen familie, mens måten hun beskriver mennesker på er i stor grad preget av folkesnakk, av sladder og bakvasking.

Selv på dansk er Mindet lettlest,  men jeg brukte likevel en del tid på å bli ferdig med boka. Grunnen er nok at romanen ikke er spesielt spenningsdreven (for å si det mildt). Jeg tok flere pauser underveis for å lese andre bøker. Boka var helt OK, og historien gir et veldig interessant tidsbilde av en periode som snart er gått i glemmeboken. Jeg tror jeg kommer til å lese flere bøker om Agate på et senere tidspunkt. Det vil i så fall bli "I min tid" som er bok nummer 2. Deretter kommer bøkene "Innretningen" og til sist "Livliner".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar