fredag 24. februar 2012

Blonde av Joyce Carol Oates


Denne boken har jeg lenge hatt lyst til å lese på nytt. Da jeg leste den for flere år siden, først på norsk og så på engelsk, gjorde den et veldig inntrykk på meg. Og jeg må si at boken også denne gang ble en leseopplevelse av de store.

Blonde er en roman, en "fantasi-biografi", om Norma Jean Baker, også kjent som Marilyn Monroe. Boken følger henne gjennom barndom og ungdom, hennes liv som voksende stjerne i Hollywood og hennes reise mot den ulykkelig slutten vi vet venter henne.

La det være sagt: Før jeg leste boken visste jeg ikke spesielt mye om eller hadde noen spesiell interesse for Marilyn Monroe, kvinnen som ble betraktet som ett av verdens største sex-symboler da hun levde. Boken ble plukket opp for første gang etter en anbefaling på det lokale biblioteket, og jeg mener at Blonde absolutt kan leses uten at man har noen spesielle forhåndskunnskaper om Monroe eller det livet hun levde. Det er kanskje denne mangelen på kjennskap til Monroes liv som ga leseropplevelsen en ekstra dimensjon?

For meg er boken en gripende og bittersøt fortelling om en ung kvinnes lengsel etter tilhørighet, hovedsakelig ført i ordet av Norma Jean selv. Leseren får et ubarmhjertig innblikk i hovedpersonens indre liv. Samtidig lar forfatteren en rekke av bipersonene i boken også komme til orde. Denne fortellerteknikken skaper tidvis en observerende distanse til hovedpersonen, og under lesingen spør man seg selv med jevne mellomrom om hva som er riktig; Norma Jeans oppfatning av seg selv eller omgivelsenes oppfatning av henne?

Boken er et kaleidoskop av en roman hvor stadig nye sider ved hovedpersonen belyses og løftes frem. Blonde skildrer en mørk og dyster versjon av Den Amerikanske Drømmen. Den tragiske slutten, som antydes allerede i begynnelsen av boken, hindrer ikke at leseren hele veien lever åndeløst med Norma Jean og håper det beste for henne. I tillegg skriver forfatteren Joyce Carol Oates gnistrende godt. Ved å ta utgangspunkt i virkelige personer, hendelser og steder i Marilyn Monroes liv og blande dette med fiksjon, gir hun en fasinerende og kompleks skildring av romanpersonen Norma Jean og den samtiden hun levde i.

Som leser er det lett å glemme at Blonde ikke er en virkelig biografi om Marilyn Monroe. Da jeg hadde lest ferdig boken satt jeg igjen med følelsen av at slik må livet hennes ha vært, slik må det ha foregått. Når man i ettertid leser Wikipedias biografiske gjennomgang av Monroes liv, får man en god indikasjon på hvor nærme - eller fjernt - forfatteren har holdt seg til historiske fakta. Jeg syntes det var spennede å se nærmere på nettopp dette da jeg hadde fullført boken. For selv om forfatteren blander fiksjon og fakta på en overbevisende måte, gir romanen oss ingen entydige svar på hvem hovedpersonen Norma Jean Baker/Marilyn Monroe egentlig var.

På den måten kan man si at Joyce Carol Oates roman også er med på å bygge opp under myten om Marilyn Monroe.

onsdag 22. februar 2012


Velkommen til Bokofilias bokblogg!

Her vil jeg blogge om bøker jeg leser, bøker jeg liker og det som ellers foregår i min bokverden.